Hack de Overheid!

Categorieloos

Datablog Open Cultuur Data: Groene Hart Archieven

Plattegrond van Gouda, ca. 1650 (Joh. Blaeu)

De Groene Hart Archieven is een samenwerking tussen het streekarchief Midden-Holland (Gouda) en het streekarchief Rijnlands-Midden (Alphen aan den Rijn). De Groene Hart Archieven beheren gemeentearchieven en de overgebrachte rijksarchieven uit de aangesloten gemeenten, zoals de rechterlijke en notariƫle archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien zijn de beide streekarchieven in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

De Groene Hart Archieven heeft ook een collectie kaarten en plattegronden. De collectie kaarten en plattegronden is verweven met de archieven. Kaarten werden vroeger veelal gemaakt in opdracht van het stads- of dorpsbestuur, vaak om een bepaalde kwestie of conflict te verduidelijken. Plattegronden hebben bijvoorbeeld betrekking op de aanleg en onderhoud van waterwegen, op onroerende goederen of op privileges. Een deel van deze kaarten en plattegronden voor 1800 is gedigitaliseerd. De collectie heeft betrekking op Gouda en omstreken.

De collectie omvat ca. 1500 kaartbeschrijvingen. Hiervan is de metadata beschikbaar als tab-gescheiden txt bestand en als csv bestand. Van ca. 80 kaartbeschrijvingen zijn afbeeldingen beschikbaar. De resolutie van deze afbeeldingen is veelal 300 dpi en ze zijn als losse bestanden te downloaden. De kaartbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld, de scans van de kaarten vallen in het Publieke Domein.

Lees meer over deze dataset op de datablog van de Groene Hart Archieven.

The following two tabs change content below.