Hack de Overheid!

Hack de Overheid

hackdeoverheid_rood


Hack de Overheid is een community van ontwikkelaars en programmeurs die werken met open data. In deze community wordt kennis over open data, tools en apps gedeeld. Daarnaast worden er bijeenkomsten, hackathons, competities en challenges georganiseerd. Hack de Overheid is onderdeel van Open State Foundation.

 

 


Open data
Open data is publieke, elektronische en vrij beschikbare informatie, speciaal bedoeld voor computers. Met open data bouwen programmeurs makkelijker digitale toepassingen die nieuwe, innovatieve dienstverlening mogelijk maken. Overheden beschikken over grote hoeveelheden gegevens voor de uitvoering van een publieke taak met publieke middelen. Wanneer die gegevens (herbruikbare
overheidsinformatie) beschikbaar en toegankelijk worden als open data kan dat de samenleving een enorm maatschappelijk en economisch rendement opleveren.

 

 


Community
De community bestaat uit bijna 2000 programmeurs, ontwerpers, jonge ondernemers en studenten. Op HackdeOverheid.nl wordt er geschreven over verse datasets, nieuwe tools en gave apps, evenementen, competities en ervaringen. Op hackathons en bijeenkomsten ontmoeten we elkaar en bouwen we samen nieuwe apps en verkennen we nieuwe kansen en mogelijkheden met open data.

Blogschrijvers op Hack de Overheid zijn:


 

 


Apps
Kansrijke apps en prototypes kunnen doorontwikkeld worden in competities en challenges. Hierdoor kun je als app-ontwikkelaar aandacht en prijzen winnen waarmee je kunt investeren om je app of bedrijf verder te brengen.

 

logo_openstate_grijs


Open State Foundation
Open State is een not-for-profit organisatie op het gebied van digitale transparantie. Open State werkt samen met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een slimmere samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.