Hack de Overheid!

Categorieloos

Open Beelden

Op Open Beelden is een set van ruim 1.500 video’s en bijbehorende metadata uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld een Geluid beschikbaar.
De video’s bevatten nieuwsitems uit het Polygoon bioscoopjournaal en enkele andere films over Nederland in de twintigste eeuw. De beelden beslaan grofweg de periode 1920-1980 en geven een mooi beeld van Nederland in de twintigste eeuw. Daarbij komen niet alleen grote gebeurtenissen, maar ook het leven van alledag aan bod.

De video’s en de metadata zijn op te vragen via de API van Open Beelden. Via deze weg is het mogelijk een XML bestand van de gehele set aan te roepen, een selectie van de set of een specifiek item op te vragen (aan de hand van het unieke id van een video, in dit geval 31624). In de documentatie op Open Beelden worden meer voorbeelden van mogelijke verzoeken aan de database gegeven. De data is in twee verschillende formaten aan te roepen: in een minimale vereiste dataset genaamd ‘oai_dc’ (OAI Dublin Core) en een tweede, uitgebreidere, set metadata genaamd ‘oai_oi’ (OAI Open Images). Een specificatie van alle metadatavelden en de verschillen tussen de twee formaten is te vinden in de documentatie op Open Beelden.

De video’s worden in verschillende bestandsformaten aangeboden, zoals MPG1, MP4 en OGV. De metadatavelden bestaan naast titel en beschrijving ook uit bijvoorbeeld trefwoorden, geografische namen en datum. De metadata is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar, en de taal waarin de velden beschikbaar zijn is volgens een ISO standaard als dusdanig te herkennen. Voor de trefwoorden (inclusief namen en persoonsnamen) en de geografische namen wordt gebruikt gemaakt van de GTAA, de thesaurus van Beeld en Geluid, deze is tevens als Linked Open Data beschikbaar.

Oorlogsmonumenten in beeldMet de set zijn mooie koppelingen te maken met andere databronnen. Zo zijn voor de Oorlogsmonumenten in Beeld app video’s van Open Beelden gekoppeld aan oorlogsmonumenten in Nederland. Te denken valt ook aan koppelingen met andere historische datasets om zo een overzicht van een bepaalde periode of gebeurtenis te creëren. Het indelen van de video’s aan de hand van een geografische kaart of tijdas is ook een optie. Een mooi voorbeeld hiervan is een applicatie voor het onderwijs, Beeld in Kaart.

Alle video’s zijn beschikbaar onder een Creative Commons licentie, in deze licentie staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan bij hergebruik. Per video-item wordt aangegeven welke Creative Commons licentie er op van toepassing is (dit is tevens via de API te achterhalen). Alle metadata valt onder de CC0 licentie, dit houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden.

The following two tabs change content below.
Breyten is developer bij Open State Foundation en werkt in die hoedanigheid aan diverse projecten, waaronder Politwoops.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.