Hack de Overheid!

Projecten

Nederland aan de slag met Open Spending

Hack de Overheid zet zich de komende tijd in op het gebied van openheid van financiële data in Nederland. Dit realiseren wij middels het project Open Spending.

Open Spending is een onmisbaar innovatie voor financiële openheid en transparantie van publieke uitgaven. Zoals internationale Best Practices hebben aangetoond: het ontsluiten van financiële informatie zorgt voor een transparanter en efficiënter overheid.

Wat is het?

Open Spending is oorspronkelijk een initiatief van de Open Knowledge Foundation (OKF: https://okfn.org/). De OKF is bekend om verschillende open data projecten, waaronder:

  • De open source software waarmee burgers kunnen zien hoe hun belastinggeld wordt uitgegeven (wheredoesmymoneygo.org)
  • Openspending (openspending.org), een uniforme database en visualisatieportal voor financiële overheidsinformatie


In samenwerking met de Open Knowledge Foundation tracht Hack de Overheid een Nederlandse website van Open Spending te maken. Op deze website zullen financiële data van overheden toegankelijk worden gemaakt voor het publiek middels visualisaties. Dit met als doel financiële transparantie en open data in Nederland te bevorderen.

Door de financiële crisis en bijkomende bezuinigingen is er meer dan ooit behoefte aan  transparantie en dialoog rond financiële onderwerpen tussen overheid en burgers. Daarmee kunnen ambtenaren snel en flexibel financiële informatie met soortgelijke overheden uitwisselen en betrokken burgers overheden wijzen op kostenbesparing en efficiënter beleidsvoering.

Huidige ontwikkelingen

In lijn met Open Spending zien we dat er toenemende aandacht is voor open data en financiële transparantie in Nederland. Het CBS verzamelt sinds kort gegevens over begrotingscijfers, kwartaal- en jaarrealisaties van provincies, waterschappen en gemeenten. De gegevens zijn bekend onder de term Informatie voor Derden (Iv3). Voor burgers is deze informatie echter moeilijk vatbaar. De complexiteit van de data vergt enige expertise om deze in zeer korte tijd te kunnen begrijpen. Dit kan beter: de informatieoverdracht kan op een begrijpelijker manier naar het publiek toe overgebracht worden. Hack de Overheid wil met het project Open Spending de afstand tussen ambtenaar en burger zo klein mogelijk maken. In een oogopslag zal een burger inzicht krijgen in de bestedingen van een publieke instelling. Interactie en actieve betrokkenheid van burgers wordt hiermee gerealiseerd.

Uw deelname

Op dit moment zijn wij actief op zoek naar funding partners. De eerste gesprekken zijn gehouden met potentiële partners. Om de opschaling van Open Spending in Nederland een ‘boost’ te geven en financiële transparantie te realiseren, is deelname van zo veel mogelijke overheden van belang. Deel uw organisatie deze visie met ons en wil u ook een steentje bijdragen aan het realiseren van financiële transparantie in Nederland? Neem dan deel aan de implementatie van Open Spending in Nederland. Voor meer informatie over dit initiatief, neem contact op met Thuy.

Agenda

Open data workshop
Hack de Overheid organiseert op 4 oktober aanstaande een open data workshop. In deze workshop staat Open Spending ook op de agenda. Wilt u meer weten over Open Spending en/of wilt u uw kennis en ervaringen met collega’s uitwisselen. Kom dan ook op 4 oktober!

Jaarcongres Public Finance
Op 13 oktober verzorgen wij een sessie over Open Spending op het Jaarcongres Public Finance (http://public-finance.nl/). In deze interactieve sessie krijgt u o.a. inzicht in de visie achter open data, succesvolle voorbeelden en Open Spending in het buitenland en de stand van zaken rondom het project Open Spending in Nederland. Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd!

The following two tabs change content below.

thuy

Laatste berichten van thuy (toon alles)


One comments on “Nederland aan de slag met Open Spending
  1. Ik was hier zelf naar aanleiding van de Miljoenennota ook mee aan ’t spelen: http://vanderwel.me/rb

    Gebrek aan ’n bruikbare databron blijkt idd best een probleem te zijn. De cijfers die ik gebruikte kloppen niet en de nota zelf doorspitten is ook geen lolletje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.