Hack de Overheid!

Data

Vertaling Data Blog: Dataset industrieterrein

Het is een lijst van 369 gebieden die beschreven staan als industrieterrein, verspreid door de provincie van Noord-Holland, specifiek het gebied van Alkmaar tot Amsterdam, inclusief wat gebieden in West-Friesland, Zuid-Kennermerland, IJmond, Het Gooi en Vechtstreek. Het gebied is wel of niet in gebruik op dit moment. In totaal zijn er 60 velden per data-invoer met informatie over de grootte van het gebied, projecten waaraan het gebied deelneemt en de algehele staat van het gebied, met links naar de eigenaars. Voor de gehele lijst, zie onderaan de post.

Sommige gebieden zijn beschikbaar voor herontwikkeling voor tijdelijke doeleinden of voor ad-hoc commerciële of culturele activiteiten. De Gemeente Amsterdam heeft recentelijk een kaart met ongebruikt industrieterrein uitgebracht. De kaart bevat ook links naar lokale functionarissen met wie je contact kan opnemen als je ideeën hebt over een manier waarop deze gebieden hergebruikt kunnen worden. Voor de duidelijkheid, hier is dringend behoefte aan in Nederland. Er staat momenteel 7,6 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, exclusief ongebruikt industrieterrein (land zonder gebouwen) dat tevens onderbenut en onderontwikkeld is. Deze situatie is deels gecreëerd door de gemeenteraden die teveel grond hebben weggegeven voor ontwikkeling, resulterend in het bouwen van vele kantoren ten tijde van de economische recessie. Onlangs heb ik een presentatie gegeven over dit onderwerp bij de ‘Cognitive Cities Salon’ in Amsterdam, waar ik heb voorgesteld om dit probleem op te lossen door de gebieden zoekbaar en configureerbaar te maken.

Data exploratie

Ik heb de dataset van het industrieterrein van de provincie Noord-Holland gedownload en vervolgens het csv-bestand geïmporteerd in een Google spreadsheet. Dit was relatief simpel. Om de import te laten slagen moest ik specificeren hoe elk dataveld in het .csv-bestand was gescheiden; het bestand gebruikte een puntkomma in plaats van de meer gebruikelijke komma. Daarna heeft ‘Google Fusion Tables’ de spreadsheet geïmporteerd voor wat initiële datatests. Hier is een link naar het bestand in Google Docs zodat je kan zien hoe het eruit ziet in deze fase en hier is een link naar ‘Fusion Tables’.

Vervolgens ben ik gaan spelen met de data om het wat beter te begrijpen. Ik heb wat cirkeldiagrammen gemaakt en ‘Intensity’ en ‘Scatter maps’ om de correlatie tussen verschillende velden te laten zien.

Cirkeldiagram van de uitdraai per gemeente

Locaties van industrieterrein in Provincie Noord Holland

Er zijn nogal veel velden beschikbaar per invoer, ongeveer 60!

Naam regio

Naam gemeente

Naam kern

Terrein naam

Naam locatie

Ook wel bekend onder de naam

Type locatie

Website contactpersoon gemeente

Website contactpersoon verkoop

Rin nummer locatie

Grondeigenaar

Segment bedrijventerrein

Primaire doelgroep

Kavelgrootte

Milieuzonering

Duurzaamheidsmaatregelen

Toelichting duurzaamheidsmaatregelen

Maximale milieucategorie

Filedruk

Afstand tot de snelweg

Functiemenging

Open invoer functiemenging

Planfase

Schipholgebonden

Parkmanagement aanwezig

Is het bedrijventerrein helemaal uitgegeven?

Bruto oppervlakte bedrijventerrein 1 januari jl. in ha

Toelichting wijziging bruto oppervlak

Netto oppervlakte bedrijventerrein 1 januari in ha

Netto oppervlakte bedrijventerrein reeds uitgegeven 1 januari in ha

Netto oppervlakte uitgegeven vorig jaar in ha

Teruggekochte oppervlakte (in ha) in gemeentelijke eigendom 1 januari jl.

Totaal uitgeefbaar gemeente per 1 januari jl. in ha

Totaal uitgeefbaar particulier 1 januari jl. in ha

Totaal terstond uitgeefbaar gemeente 1 januari jl. in ha

Totaal terstond uitgeefbaar particulier 1 januari jl. in ha

Totaal niet terstond uitgeefbaar gemeente 1 januari jl. in ha

Totaal niet terstond uitgeefbaar particulier 1 januari jl. in ha

Netto oppervlakte (in ha) van het grootste aaneengesloten uitgeefbaar deel

Datum/jaartal waarop de eerste kavel van de werklocatie verkocht is

Hoeveelheid in optie uitgegeven per 1 januari in haIs de werklocatie, naast over weg, ontsloten door spoor ?

Is de werklocatie, naast over weg, ontsloten door water?

Parkeren

Is de werklocatie verouderd?

Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering?

Bruto oppervlak verouderde deel in ha

Zijn er plannen voor herstructurering

Type en omvang van de herstructurering

In welke fase bevindt de herstructurering zich?

Start voorzien in …

Omvang van het nieuw uitgeefbaar netto aanbod in ha

Toelichting wijziging bruto oppervlak

Leegstand

Zijn er plannen / wordt er gewerkt aan transformatie

Wat is de omvang van de transformatie?

In welke fase bevindt de transformatie zich?

Naar welke functie wordt getransformeerd?

Dit is slechts een initiële scan van de data en het is aan anderen om te bepalen hoe ze deze data willen toepassen om meer inzicht te krijgen of om nieuwe applicaties te maken. Het zou handig zijn voor de mensen die dit ongebruikt terrein willen gebruiken en in contact willen komen met de eigenaars om dit commerciële terrein inzichtelijk te maken. Het maakt het filteren van de verschillende gebieden ook gemakkelijker. Misschien maakt iemand wel een applicatie vergelijkbaar met die van de gemeente Amsterdam.

Dit was het voor zover deze dataset post.

The following two tabs change content below.

Niels Westerlaken

Laatste berichten van Niels Westerlaken (toon alles)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.